Животно Осигурување

животно осигурување - посветени сме на креирање најдобра понуда за вас.

По повод меѓународниот празник на жената, во месец март, сите полиси за Животно осигурување склучени во Лајон Инс, а на кои договорувач или осигуреник е жена, добиваат подарок ваучер во вредност од 100 евра.

Акцијата се однесува за полиса склучена на 20 години, со годишна премија од најмалку 250 евра.

Животно осигурување е најчестиот и најраспространетиот облик на осигурување и штедење во сите развиени земји во Европа и светот. Полиса која нуди долгорочно решение, комбинирајќи ги штедењето и сигурноста, во склоп со индивидуалните потреби на клиентот. Сами одредуваме колку сакаме да штедиме односно сами креираме износ на осигурена сума.

Јавете се   и закажете средба со нашиот специјалист за животно осигурување и заедно ќе ја креирате најдобрата комбинација за Вас.

 

 

 

Ние влијаеме на Вашата безбедност и сигурност, креираме решенија кои гарантираат совршена сигурност и безбедност за Вас и Вашето семејство.

Осигурајте добро образование на Вашите деца!

Осигурајте мирни и спокојни пензионерски денови!

Осигурајте доволно средства кои би ви биле поддршка и во најтешките моменти, но и подарок за најсреќните мигови!

 Можеме да Ви помогнеме! Имаме производи кои со сигурност одговараат на Вашите потреби!

Производ со кој ќе обезбедите одлично образование на Вашите деца!

Производ кој ќе ви обезбеди долгорочна заштеда, која може да се користи за пензионерски денови!

Производ, преку кој ќе си овозможите квалитетно лекување, во случај на болест!

 

Сега, единствено на нашиот веб сајт можете да направите пресметка за вашите потреби за осигурување и штедење со нашите Калкулатори за животно осигурување и проценка на пензија. 

Калкулатор за животно осигурување

 

 

 

 

 

 

TOP