Зелен картон

Зелениот картон е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.

Ова е задолжителен тип на осигурување, и истиот мора да го поседувате кога со возилото ја напуштате државата.Зелениот картон е гаранција дека во случај на штетен настан во кој учествува возилото со кое управувате во странство, штетата ќе биде соодветно надоместена, без разлика дали сте причинител или оштетен.

Премијата на полисата зависи од силината на моторот кај патничките возила.

 

Јавете се и агент од Лајон Инс ќе го изготви вашиот зелен картон.

TOP