Зелен картон

КУПЕТЕ ОНЛАЈН СО БЕСПЛАТНА ДОСТАВА НИЗ ЦЕЛАТА ДРЖАВА!

Со отворање на границите се отвора можност за патување надвор од границите на Р.С. Македонија.

Лајон Инс како општествено одговорна компанија воведе можност за онлајн плаќање на Зелен Картон и бесплатна достава на Вашата адреса. Намалете го ризикот по Вашето здравје и здравјето на Вашите блиски!

#ОстаниДома                          

 

 

Патничко возило со јачина на мотор ≤ 66kw:   

 

Патничко возило со јачина на мотор > 66kw: 

 

1 месец      

 

12 месеци 

 

1 месец    

 

12 месеци 

 

 

 


*Зелениот картон е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.

Ова е задолжителен тип на осигурување, и истиот мора да го поседувате кога со возилото ја напуштате државата.Зелениот картон е гаранција дека во случај на штетен настан во кој учествува возилото со кое управувате во странство, штетата ќе биде соодветно надоместена, без разлика дали сте причинител или оштетен.

Премијата на полисата зависи од силината на моторот кај патничките возила.

 

TOP