Биографија

Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје е брзо растечка компанија основна во јануари 2012. година, насочена кон развој на квалитетна продажна мрежа за осигурување преку организирање на сопствени продажни канцеларии.

Исто така, континуирано ја прошируваме мрежата од овластени застапници во осигурувањето во сите градови низ Македонија, со што сакаме да постигнеме широка присутност и распространетост, како и достапност во секое време и на секое место, а со цел задоволување на сите Ваши потреби од осигурување.

Во 2016. година, нашата компанија ја доби наградата за најдобра брзорастечка компанија „Газела“.

 

 

TOP