Визија и Мисија

Она во кое што веруваме и кон кое што се стремиме!

Визија и мисија

 

Нашата визија, мисија и вредностите кои ги уважуваме и негуваме ги поставуваат темелите на она што нашите клиенти можат да го очекуваат од нас.

Преку нашите осигурителни продукти имаме активна улога во подобрувањето на квалитетот на животот на нашите клиенти.

Цврсто сме посветени на суштинските идеали на осигурувањето – менаџирање и ублажување на ризиците како на поединците, така и на установите.

Се грижиме за иднината на нашите клиенти, преку советување и услуги кои се во согласност со нивните животни избори.

Нудиме детално персонализирани продукти кои ќе им помогнат на клиентите кои ни ја дале својата доверба, да ги остварат највисоките животни цели.

Секогаш достапни, на едноставен и разбирлив начин ја креираме идеалната комбинација на заштита, совети и услуги по најконкурентни цени.

Преку догорочните договори со нашите клиенти, градиме цврсти врски кои се основаат на силна доверба и квалитет.

Дисциплинирано се држиме до нашето убедување дека најдобриот интерес на нашиот клиент е истовремено и наш интерес.

Без предрасуди и отворени кон сите ја обезбедуваме долгорочната иднина на нашата компанија.

Вредностите кои ги негуваме во нашата компанија се гаранција дека од секој вработен нашите клиенти ќе добијат искрен, срдечен и доследен пристап.

Во овој дух работат сите вработени, почнувајќи од менаџментот на компанијата.

Секогаш тука за Вас,

Лајон Инс АД Скопје

TOP