Гранично осигурување

Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.


  •  Граничното осигурување е достапно за сите странски возила, односно возила на домашни и странски лица регистрирани во странство, кои треба да влезат во земјава, а не поседуваат валидна зелена карта.
  •  Во ваквите случаи издаваме гранично осигурување, кое го заменува поседувањето на зелена карта за странското возило.
  •  Граничното осигурување се склучува врз основа на важечките услови за осигурување од авто-одговорност.
TOP