Често Поставувани Прашања

Каде се пријавува штета?
Во Скопје – само во Дирекција. Во другите градови низ Македонија – во било која од филијалите во градот.
Дали можат возилата да бидат сликани на различни места, а во врска со претходно пополнет европски?

Согласно условите за пријава на штета по основ на АО, двете возила е потребно да бидат сликани на лице место за да се изврши реконструкција на сообраќајната незгода.

TOP