ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАТУВАЊЕТО

Осигурување може да се склучи само за лицето, кое во моментот на потпишување на договорот престојува на територијата на Р. С. Македонија и кое поседува валиден пасош

Траење на осигурувањето е 0 денови

Lionins Logo
Лајон Инс АД Скопје е генерален застапник на Уника АД Скопје.
Uniqa Logo

Доколку ви треба помош при купување здравствено патничко осигурување на страната на Лајон Инс, јавете се на: +389 2 2454004

TOP