Потрошувачки кредит за купување полиси за сите видови неживотно осигурување

05.03.2018 14:34:57 / Published in ПОВОЛНОСТИ

• автоодговорност, зелен картон,
• каско осигурување, 
• домаќинско осигурување и 
• патничко осигурување.

Посетете ги филијалите на Лајон Инс АД Скопје, одберете го потребното осигурување и отплаќајте го на 12 рати, без никакви дополнителни трошоци!
- 0% камата
- 0% провизија за администрирање кредит
- 0 МКД надоместок за разгледување и обработка на барањето

TOP