Патничко осигурување

Патувај на сигурно!

Овој продукт Ви овозможува сигурност и заштита при патувањата надвор од државата. Затоа полисата за патничко здравствено осигурување е неизоставен дел од сетот документи потребни за мирно патување. Патничкото здравствено осигурување нуди максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство. 

Купи патничко осигурување  

Стандард

Го опфаќа основното покритие:


  •  Итни медицински, болнички и хирушки интервенции со максимално покритие до 30.000 ЕУР,
  •  Итни стоматолошки случаи (до два заба) со макс. покритие до 100 ЕУР,
  •  Трошоци за репатријација до 5.000 ЕУР,
  •  Оправдани трошоци за автобилет и посета на болен 100% покритие,
  •  Оправдани трошоци за хотелско сместување при посета на болен до 350 ЕУР.

Комфорт

Покрај основното покритие, го опфаќа и следново дополнително покритие:


  •  Покритие за инвалидитет во зависност од степенот, од 3.000-5.000 ЕУР.

Ексклузив

Покрај основното и дополнителното покритие, го опфаќа и следново:


  •  Кражба и уништување на багаж до 500 ЕУР,
  •  Кражба на багаж од моторно возило до 250 ЕУР,
  •  Трошоци за враќање на децата во татковината 100% покритие,
  •  Трошоци за телефонски разговори и замена на патни документи 100% покритие.

 

Купете сега и вашата полиса за патничко осигурување веднаш ќе ја добиете на вашата e-mail адреса!

TOP