Kredia konsumatore për blerjen e policave për të gjitha llojet e sigurimeve të jo-jetës

05.03.2018 14:34:57 / Postuar në PËRFITIMET

Sigurimi i Аutopërgjegjësisë, Kartoni Jeshil,
 Sigurimi Kasko
 Sigurimi në shtëpi dhe
 Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Vizitoni degët e Lion Ins SH.A Shkup, zgjidhni sigurimin e nevojshëm dhe paguani atë në 12 këste, pa asnjë kosto shtesë!
- Interesi 0%
- Komision 0% për administrimin e kredisë
- Tarifa 0 denarë për shqyrtimin dhe përpunimin e kërkesës

TOP