KALKULATORI TË PENSIONIT TË DESHURUAR

Me këtë kalkulator ju mund të përcaktoni: 1. Shuma që do t'ju duhet të kurseni me kalimin e kohës në mënyrë që të tërheqni një shumë të caktuar mujore gjatë gjithë daljes në pension; ose 2. Shuma mujore gjatë gjithë daljes në pension bazuar në shumën tuaj të kursimeve.

1

LLOGARITNI SHUMA E KYRSUER

Llogaritni shumën që ju nevojitet për të kursyer kështu që ju mund të merrni pensionin e dëshiruar mujor. Kjo llogaritje merr parasysh përqindjen e kthimit në shumën e mbetur të kursimeve (interesit), si dhe periudhën (vitet) gjatë së cilës dëshironi të merrni një pension

%
Vjet

Kjo është vetëm një përllogaritje informative dhe nuk është një ofertë sigurimi. Ju lutemi të konsultoheni me agjentët tanë për të përcaktuar me saktësi sasinë e sigurimeve të jetës dhe parashikimet e pensioneve që i përshtaten nevojave tuaja. Llogaritësit informativë dhe interaktivë janë hipotetikë dhe vetëm për qëllime ilustruese. Lion Ins SH.A Shkup nuk mund dhe nuk garanton zbatueshmërinë e tyre në asnjë rrethanë individuale. Kjo analizë bazohet ekskluzivisht në informacionin që jep. Kjo përmbajtje është vetëm për qëllime të edukimit të përgjithshëm. Nuk ka për qëllim të ofrojë këshilla fiduciare, tatimore ose ligjore dhe nuk mund të përdoret për të shmangur përjashtimet nga taksat; as nuk ka për qëllim të vendosë, të promovojë ose të rekomandojë ndonjë plan ose aranzhim tatimor. Lion Inc SHA Shkup, degët e saj, punonjësit dhe përfaqësuesit nuk japin këshilla juridike apo tatimore. Konsumatorët inkurajohen që të konsultohen me profesionistët e tyre ligjorë, tatimorë dhe financiarë për këshilla ose rekomandime specifike për produkte specifike.

TOP