Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Udhëtoni me siguri!

Ky produkt ju siguron siguri dhe mbrojtje kur udhëtoni jashtë vendit. Kjo është arsyeja pse sigurimi shëndetësor i udhëtimit është një pjesë integrale e dokumentacionit të nevojshëm për një udhëtim të qetë. Sigurimi shëndetësor i udhëtimit ofron mbrojtje maksimale nga pasojat negative në rast aksidenti ose trajtimi mjekësor emergjent jashtë vendit.

Standard

I përfshinë mbulimet elementare:

 

  • Shpenzimet mjekësore emergjente, ndërhyrje kirurgjikale spitalore me mbulim maksimal deri në 30.000 Euro,
  •  Emergjencat dentare  (deri në dy dhëmbë) me mbulim maksimal deri ne 100 Euro,
  •  Shpenzime për riatdhesim deri në 5.000 Euro
  •  Shpenzime për aviobilet  për të vizituar të sëmurin 100% mbulim
  •  Shpenzime për akomodim në hotel gjatë vizitës për të sëmurin deri në 350 Euro.

Коmfort

Përveç mbulimeve elementare, e përfshin edhe mbulimin e shtesë si më poshtë:

  •  Mbulim për paaftësi në varësi të shkallës nga 3.000 deri në 5.000 Euro

Екskluziv

Përveç mbulimeve elementare dhe mbulimit shtesë, mbulon edhe:

 

  •  Vjedhje dhe shkatërrim të bagazhit deri në 500 Euro,
  •  Vjedhje e bagazhit në automjet deri në 250 Euro,
  •  Shpenzime për kthim të fëmijëve në vend 100% mbulim,
  •  Shpenzime për biseda telefonike dhe zëvendësim të dokumenteve për udhëtim 100% mbulim.

 

Kontaktoni dhe një agjent nga Lion Ins menjëherë do të përgatisë policën tuaj të sigurimit të udhëtimit!

TOP