Sigurimi nga aksidenti

24 часовна заштита на работното место и во училиштето!

Me zgjedhjen e policës për sigurimin nga aksidenti bëni hapin e parë drejt planifikimit të një të ardhmeje të sigurt nga raste të paparashikuara.

Ne ofrojmë sigurim kolektiv nga aksidenti të fëmijëve parashkollorë me të cilët fëmijët janë të siguruar 24 orë në ditë.

Sigurimi kolektiv i nxënësve dhe studenëve, si dhe sigurimi nga aksidente të kolektiveve të punës, dmth. mbrojtja e punëtorëve gjatë gjithë ditës, pavarësisht nëse janë në punë ose jashtë vendit të punës.

TOP