Sigurimi i pronës së personave juridikë

Hapësira e biznesit tuaj është themeli i menaxhimit të mirë të biznesit. Për të kryer detyrat tuaja të punës - pa frikë nga rreziqet, ne ofrojmë më shumë mundësi për sigurimin e pronës së sipërmarrësve dhe ndërmarrjeve.

Çfarë mund të sigurohet?

Pasuritë e paluajtshme (lokalet afariste, pajisjet ndihmëse). mekanike dhe pajisje të tjera. Rezerva e lëndëve të para dhe produkteve të gatshme. para dhe asetet e tjera të çmueshme.

Rreziqet e siguruara: zjarri dhe rreziqe të tjera. përmbytja, shiu i rrëmbyer dhe ujërat e larta. rrjedhja e lëngjeve nga depozitat dhe tubacionet. rrëshqitja e tokës. rrëshqitje dhe ulje të tokës. tërmet. thyerja e makinave. vjedhje dhe grabitje. thyerja e xhamit. dëm për shkak të ndërprerjes së punës nga një zjarr.

TOP