Sigurimi kufitar

Sigurimi Kufitar është i detyrueshëm për të gjitha automjetet me targa të huaja të cilat nuk posedojnë sigurim të detyrueshëm të përgjegjësisë që është i vlefshëm për qarkullim në Republikën e Maqedonisë.

  • Sigurimi kufitar është i disponueshëm për të gjitha automjetet e huaja, automjetet të personave vendas dhe të huaj të regjistruara jashtë vendit të cilët duhet të hyjnë në vendin tonë dhe nuk kanë karton jeshil  të vlefshëm.
  •  Në raste të tilla lëshon sigurim kufitar, i cili e zëvendëson kartonin jeshil  për automjetin e huaj
  •  Sigurimi kufitar kontraktohet në bazë të kushteve të vlefshme për sigurimin nga auto-përgjegjësia.
TOP