Sigurimi i shtëpisë

Kjo policë, në varësi të paketës që ju zgjidhni, ofron mbrojtje në shtëpinë tuaj. Sigurimi i shtëpisë po merr ngadalë vëmendjen që meriton duke zhvilluar vetëdijen për nevojën për të, si dhe disponueshmërinë e saj për çmimin popullor. Ne ofrojmë paketat e mëposhtme të këtij lloji të sigurimit:

Standard

I përfshin vetëm rreziqet bazë:

 •  zjarr dhe goditje nga rrufeja
 •  shpërthime (përveç shpërthimit bërthamor);
 •  breshër
 •  stuhi
 •  manifestime
 •  demonstrata
 •  goditje me automjetin personal në ndërtesa të siguruara
 •  rënie e mjeteve fluturuese

Komfort

I përfshin rreziqet bazë dhe rreziqet e mëposhtme shtesë: 

 

 •  rrjedhja e ujit nga gypat e ujësjellësit dhe kanalizimit
 •  përgjegjësia ndaj palëve të treta
 •  vjedhje
 •  përmbytje dhe vërshime
 •  thyerje e makinerive
 •  thyerja e xhamit
 •  tërmet

Ekskluziv

I përfshin rreziqet bazë dhe rreziqet shtesë si dhe sigurimin e anëtarëve të familjes nga:

 

 •  aksidenti
 •  përgjegjësia private

 Kontaktoni dhe një agjent nga Lion Ins menjëherë do të përgatisë policën tuaj të sigurimit të shtëpisë!

 

 

TOP