Sigurimi shëndetësor vullnetar

Me këtë policë ju shmangni procedurat burokratike që janë pjesë e pashmangshme e kujdesit shëndetësor shtetëror. Më e rëndësishmja, ju ofroni një zgjedhje të plotë të institucionit shëndetësor dhe kujdesit shëndetësor më të lartë për fondet e investuara. Në kompaninë tonë ju mund të merrni mundësitë e mëposhtme për sigurimin shëndetësor vullnetar:

STANDARD

   Mbulimi maksimal vjetor deri në 10,000 euro,

 •  Përfitimet në rast të trajtimit ambulator deri në 800 euro në vit,
 •  Përfitimet në rast të trajtimit në spital 100% mbulim, 
 • Mbulimi maksimal për shtatzëninë dhe lindjen deri në 2,000 euro,
 • Ndihma e shpejtë në rrugë 100% mbulim,
 • Radioterapi dhe kimioterapi 100% mbulim deri në 2.000 Euro në vit. 

KOMFORT

 Mbulim maksimal vjetor deri në 30.000 Euro,

 •  Përfitime në rast të mjekimeve ambulante deri në 1.200 Euro në vit,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve spitalore 100% mbulim,
 •  Përfitime maksimale për shtatëzani dhe lindje deri në 2.000 Euro,
 •  Ndihma e shpejtë në rrugë 100% mbulim,
 •  Radioterapi dhe kimioterapi 100% mbulim.

OPTIMUM

Mbulim maksimal vjetor deri në 50.000 Euro,

 • Përfitime në rast të mjekimeve ambulante deri në 1.500 Euro në vit,
 •  Përfitime në rast të mjekimeve spitalore 100% mbulim,
 •  Përfitime maksimale për shtatëzani dhe lindje deri në 2.000 Euro,
 •  Ndihma e shpejtë në rrugë 100% mbulim,
 •  Radioterapi dhe kimioterapi 100% mbulim.

 

TOP