Bashkëpunimi i Lion Ins me Unionin e Policisë së Maqedonisë

10.09.2018 13:57:39 / Postuar në PËRFITIMET

Të dashur miq, shumica e aktiviteteve tona janë drejtuar të promovojnë filozofinë tonë të punës - të jesh Forca juaj në sigurime.

Kjo është arsyeja pse Lion Ins ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me Unionin e Policisë së Maqedonisë, i cili u lejon të gjithë anëtarëve të saj të lidhin policat e sigurimit duke paguar deri në 12 këste mujore përmes një ndalimi administrativ të pagës.

Përmes këtij bashkëpunimi, anëtarët e UPM-së do të jenë në gjendje të blejnë të gjitha produktet e sigurimeve të përshtatura sipas kërkesave të tyre:

Sigurimi i përgjegjësisë automobilistike (për regjistrimin e automjetit);
Kartoni jeshil;
Sigurimi  i apartamenteve dhe shtëpive;
Sigurimi Kasko;
Sigurimi i jetës;

TOP