5 ARSYE PËR - agjenti juaj i sigurimit personal dhe shitjа e sigurimeve „nga dera në derë“

21.09.2018 12:08:48 / Postuar në BLOG

Кontaktoni agjentin juaj për sigurim!

Sot, më shumë se kurrë, ekziston një luftë e zhurmshme për konsumatorët, dhe ata që ofrojnë përvojën më të mirë të përdoruesit po fitojnë. Asgjë tjetër nuk është në sigurim. Në kundërshtim me besimin se agjentët e shitjes në terren janë një ngjarje anakronike dhe e panevojshme, ne në Lion Ins besojmë se ata thjesht do të pasurojnë përvojën e klientëve tanë ekzistues dhe të rinj. Tani, në kohën e digjitalizimit të plotë, është mirëpritur - kontakt i dobishëm, miqësor dhe personal.

Кontaktoni agjentin juaj për sigurim!

Këtu janë pesë pikat më të rëndësishme për ne që të shohim përfitimet e shitjeve në terren të sigurimit:

  1. 1.Insuretech si një lehtësim. Insuretech është një term që përcakton përfshirjen e teknologjisë moderne të sigurimit. Me të gjitha mjetet teknike të disponueshme për ta (tableta, telefona), puna e agjentëve të sigurimit lehtësohet dhe pasurohet, dhe në asnjë mënyrë nuk bëhet e panevojshme. Duke përdoruri i apatatet më moderne, agentët mund të paraqesë tek konsumatorët produkte të ndryshme, variacione të ndryshme, dhe të rishikojë procesin e blerjeve online së bashku dhe t'u sigurojë atyre ndihmë të duhur.
  2. 2. Agjentët e sigurimit janë një krah i zgjatur i kompanisë që ata përfaqësojnë. Nga marrëdhënia e tyre, konsumatorët mund të fitojë pasqyrë të rëndësishme të punës së kompanisë, sa është e përgatitur për të përmbushur klientit në mënyrë që ai mund të merrni ofertë më të mirë. Ata janë agjentët tuaj personal edhe pas largimit nga shtëpia gjatë gjithë periudhës së bashkëpunimit dhe ju ofrojnë qasje të shpejtë në informata dhe "kujdes" me kohë të plotë. Ata do të jenë bartës të "premtimit jomaterial" për të cilin ne kemi shkruar tashmë dhe ambasadorë të filozofisë sonë të punës.
  3. 3. Informacioni plus. Sa më shumë që seksionet e informacionit të përmbajtjes në një web faqe të caktuar, ne pothuajse gjithmonë kemi një pyetje shtesë në të cilën ne nuk mund të marrim një përgjigje online. Operatorët e telefonit shpesh kanë mundësinë të japin përgjigjen e nevojshme, por me agjentët në terren kemi hapësirë dhe kohë për të marrë informacionin e dëshiruar, si dhe mundësinë për një diskutim të zgjatur.
  4. 4. Asistencë profesionale. Shumica e produkteve të sigurimit janë të panjohura për ne. Për shembull: Ne e dimë se sigurimi në shtëpi është një policë e sigurimit shtëpiak, por nuk i dimë të gjitha rreziqet që na mbron, sa na mbron dhe çfarë të bëjmë nëse ndodh një ngjarje që do të aktivizonte një policë. Prandaj, agjenti juaj është në dispozicion për biseda dhe shpjegime të produkteve të caktuara dhe ju jep këshilla për zgjidhjen më të përshtatshme për ju.
  5. 5. Besimi në një afat të gjatë. Duke kontaktuar një agjent sigurimi dhe duke blerë një produkt sigurimi, filloni një marrëdhënie që do t'ju japë besim tek personi dhe kompania, një marrëdhënie që do të zhvillohet dhe përmirësohet dhe një marrëdhënie nga e cila do të lindë besimi.
  6. 5. Besimi në një afat të gjatë. Duke kontaktuar një agjent sigurimi dhe duke blerë një produkt sigurimi, filloni një marrëdhënie që do t'ju japë besim tek personi dhe kompania, një marrëdhënie që do të zhvillohet dhe përmirësohet dhe një marrëdhënie nga e cila do të lindë një nga frutat më të çmuara - besimi.

Кontaktoni agjentin juaj për sigurim!

TOP